...
     17
1024x768
   :
 ()
 ()


...... .
, , , . - , -, , . , - .
, , - , , . - -, -, -, , , , - [ , . , . , ( 11111)11*11111.1(<1('11 , , , .. , . , . , ,
I ' \\ () -, ., . , - . "Sea Pens" - . . , , . , ; ]..... .
1753 . ('"" ) , . , Chaetodon trifasciatus - (-). 1 lepnoe ChacUxlon |. , trifasciatus -|11111|111]|1]]|10 11.]11[11]|]111.1)>()3](11 . 1 ^ .-n.in > , - Centropyge shepardi - . , ( ) , - Tnhipora musica I ill (I ). 1758. , "spec", "sp.". Clailiella sp. -

, "spp.", , Sareophyion Saicophylon spp. : Amphiprion bicinctus, . percula, A. ephippium . .
, . ( V . . .)
, , ,
-, , . , .

A

,
Dd "71

F f
Gg
h X,
Ii(Jj) () ,
k
LI
Mm
N n
Oo
Pp
Qq
Rr
Ss
Tt
Uu
V v
X x ,
Yy
Zz ,
, . , , , , , . I , pi......> .
, , u, , , , .
' isi.t . \n>i.idoi\ Ki'dnoi'm ni.'ii AdAx.Bdaxni: oiAimAHdEaMB '.imiffliiiraior n oi'id \Miioi.'n>do>i nusrnd.i.niv.wHtl ' it ahoiitxi -jihwoo KJiol/iidii '4jjq(i!ajii ai;j.iihtKti] qhadxatm '. iqg
i in 14 i.i'i.- in : 1'1".1.1:||.).1.1.11||.',>\1......' .i..si' iokoi i uiiiuuui -
<[| i kiiiii>!l!:lilKill}l.X1.\d4.l.i:iiA].4)ll.l.0n?ril)ll.).\ ,)[|()>1'1<11.1.01111!|()[!!11.)1'1
(ji'idxi'HiKAiKitaiaEXMiiinnuiKK 1 -( xova'o ' ov 11.1 oiXiiikojjiih lyiiiibh oi>i 'xaiKirtroih '^
' - sXi|ii).ns : mem <1 iiho oi '.ioi.vi hiiVo nun xoa'ltxIcxj iradaii ns ns -

  • - .; 'noVoxax - :

- 1\ 'x IHOl.l.vid K.UIDOllSMIodll Jinmuwi;)
'.injjreuxl - sipEpoira - DX^riXodoMn :d i uj -ct 1 - ent/] : 1<1 qd * - .? 1 , 111 aioM.whndi.ili xcaoira
? - / .. K.lLUM.llh 11111.'\.)1|| O.IOMA.IL.kI.I XBBOlAl (i z 4JI
sHiiiiduienbs '. - R.nimSuBs '.11 - EnSun ' - :bjh nSu nb
BdAEuHoim - '

  • : - !/ ' ! " \ '8

-
MlSOUlds 'E1:-,w:H1I B|l!Sl!l '11 ll-ldo 11 : Ml "I [ 'u 'ill HlVI'lll.lEl.mo.J II iiivi'ih.ji'I.m '1' i! '.! . OH ' HHM.XlXd B.l.l.OEJ.Hh S -?
- BllllSni : 1
11,1 tradau ii omeiiVo ' ! ! j_ "9
1/1 - sapiossojdna
RiriranL-el-m - |]1 'aiidox - si.103 'BudairXBM - Edja|0B3 : . - . ltod.ni ' ' ' t'.xl.m *. ' -M.wXdtli -5[ ' - BiXudouEA;) 'jXdoKi, nddmi sim|K|! .-j ',u [. - snipu- Hi nnM.i.).\d mem K.ixB.ioHtnodii ' ' .10.1.1/ '" 'i ' ! irad.in -g
"edouoaaqire

  • BJodaiA|v |') :oe '

wAdXE -
hmVo BiUBOOHEHodu .!/ ?
dee - J3B .
iiMho.i. : . i.'ufi o.i. '.: .i.oiAi:i:doo .in ni.-.r.j KiLidaioiTH- BiSioHo[oo j 'h.xI.lieija'x BoejisBc[nj_:eiiiiMa,)a"dMEM . (. hhL'o BDiKDoneifodii ondo.i.oM 'XNH.iRir.i : ) .]/ i
'EificaelHioi - |[1|' :(bm,\4ii: o.ioiihiuoirBHB wan mem hex '1 o.ioMDDhodj 'noir.i ) f 1_11 \ . - - snssojSo] : !:(1 \ :.1 I'.xbn 3VBbBH -- - B![[Xqdosi 'JA'xEndxj - snneuis : ! K:i.i.n;ioiicnodn \ \
01.),11| [IKXNd<).l.(lXBI['KHll;1[ll(>!:iHKlll 1,-111|1101.).1.1..1.1
'. - '-dVHJ - -jpA'q : iiiiH.i.ud k.ixii.xhichoiIii
ii HiHiai.'wox.iHiidii o.ioH.ianadj xRHiiEaodneiiHuxEL' BaxoBhodxja X
BIIHVHEVH 4J.VJ.Hh OH4FH8VdU MVM


Proekt by BoRIS, 2007-2018